Website disclaimer

Website disclaimer

Je kan de website disclaimer ook hier downloaden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website https://www.freshtray.eu/. https://www.freshtray.eu/ is een website van FRESH TRAY BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat

136 en met als ondernemingsnummer 0782.995.381 (“we/wij/ons” of “Fresh Tray”)).

1. Inhoud van de website

De informatie die deze website mogelijk verstrekt mag niet worden beschouwd als specifiek advies. Fresh Tray kan niet garanderen dat alle informatie op de website actueel, volledig en accuraat is, hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website. Eventueel vermelde prijzen op de website zijn steeds louter indicatief.

De gebruiker van https://www.freshtray.eu/ is exclusief verantwoordelijk voor beslissingen gemaakt op basis van de inhoud van deze website.

2. Intellectuele rechten

De inhoud van https://www.freshtray.eu/ wordt beschermd door auteursrechten en andere toepasselijke wetgeving, reglementeringen en voorschriften in verband met intellectuele eigendom. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fresh Tray mag u de inhoud van deze website niet wijzigen, kopiëren, gebruiken, verwijderen, tonen, downloaden, verdelen, opslaan, doorsturen, reproduceren, publiceren, verkopen, aanpassen, er afgeleide werken mee creëren of ‘reverse-engineeren’.

U heeft niettemin de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het desbetreffende materiaal.

Meer informatie hierover vindt u terug in de algemene voorwaarden, die u kan raadplegen op de website https://www.freshtray.eu/.

3. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die mogelijk door u verstrekt zijn bij het gebruik van https://www.freshtray.eu/ worden verwerkt volgens de bepalingen van ons privacy statement (https://www.freshtray.eu/pages/privacy-policy). Fresh Tray verzoekt u om deze verklaring aandachtig te lezen.

4. Koppelingen naar derden

Op de site kunnen koppelingen toegang bieden tot websites van derden. Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door Fresh Tray. Fresh Tray is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt.

5. Overige clausule

Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en Fresh Tray die uw gebruik van de website regelt en hij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en Fresh Tray.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden.

6. Contact

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

FRESH TRAY BV
Kapelstraat 136
3550 Heusden-Zolder
info@freshtray.eu
+32 (0)11/ 497 169

 

7. Wijzigingen

Een wijziging van deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving is mogelijk. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

Datum laatste wijziging: [20/05/2024].